Når 2 blir til 1

Avdelingen Asker & Bærum går inn under Vestre Viken.

Som de fleste i regionen er kjent med har det lenge vært stille rundt PCN avd. A&B, noe Porsche Club Norge sentralt har hatt et ønske om å gjøre noe med.
Etter nøye gjennomgang i løpet av sommeren ble de to lokale klubbene enige om at PCN avd. A&B fusjoneres inn under oss i Vestre Viken. Det forenklet prosessene betraktelig i stedet for nedleggelse og unødvendig mye styr for å «fiske inn» A&B´s tidligere medlemsmasse. I forbindelse med denne fusjonen ble det invitert til info-møte hos Porsche Center Asker & Bærum 12.september hvor agendaen var primært å skape bindeledd mellom grupperingene, gjennomgang av årets aktiviteter, kort om historie, økonomi og ikke minst om hvilke muligheter og aktiviteter som ligger foran oss. 32 ivrige og lyttende fremmøtte ble servert pizza, mineralvann og kaffe under innleggene fra Ivar (PCA&B), Steinar fra PCN-magasinet Classic og undertegnede.

I forkant av samlingen hadde HP og undertegnede fra Vestre Viken et samarbeidsmøte med Porsche Center Asker & Bærum hvor temaene var mange, entusiasmen stor og utstaking av fremtidig kurs ble satt. PCA&B er et naturlig knutepunkt i vår region og begge parter er dermed enige om retningen.

Nå er jobben å få på plass vinterens aktivitetskalender!
Har du ønsker og/eller inspill – Kontakt oss!

Tekst/Bilde: Pål H. Rosenvinge