EN MERKEDAG! – 1/12-22

Vestre Viken Sportsvognklubb er offisielt registrert og har fått organisasjonsnummer. Vi ønsker å gratulere styret og øvrige medlemmer med dagen.